SZKOLENIA Z ZAKRESU WPROWADZANIA RAPORTU DO KRAJOWEJ BAZY O EMISJACH GAZÓW CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI

  •   Data utworzenia: 2014-01-21

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami informuje o kolejnych bezpłatnych szkoleniach z zakresu sporządzenia i wprowadzania raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, które odbędą się w dniach:

  • 11.02.2014 r.
  • 13.02.2014 r.

Szkolenia są skierowane głównie do podmiotów, które na terenie swoich zakładów nie eksploatują instalacji wymagających pozwolenia zintegrowanego ani pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Szkolenia przeprowadzone będą w siedzibie KOBiZE, przy ulicy Chmielnej 132/134 w Warszawie w godzinach 10:00-14:00.

Zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie do dnia 4.02.2014 r. wypełnionych formularzy zgłoszeniowych. Formularze prosimy opieczętować, podpisać i zeskanowane przesłać na adres e-mail: formularze@kobize.pl podając w tytule maila datę szkolenia, w którym chcą Państwo wziąć udział. Formularze przesłane w inny sposób lub po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w szkoleniu mogą brać udział tylko osoby upoważnione do prowadzenia sprawozdawczości dla danego zakładu/podmiotu, a o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Zakwalifikowani uczestnicy zostaną poinformowani o tym drogą mailową.


KOBiZE nie będzie pokrywać żadnych kosztów dojazdu. O kolejnych terminach szkoleń będziemy informować w odrębnych komunikatach umieszczanych na stronie internetowej Krajowego ośrodka (www.kobize.pl) oraz Krajowej bazy w zakładce aktualności (http://krajowabaza.kobize.pl/aktualnosci-2014/index).