Nowy sposób zmiany nazwy zakładu

  •   Data utworzenia: 2014-05-19
W celu ułatwienia użytkownikom Krajowej bazy zarządzania danymi identyfikacyjnymi swoich zakładów, od dnia 19 maja 2014 r. wprowadzona została techniczna możliwość samodzielnej edycji pola "Nazwa zakładu". Z funkcji tej można skorzystać w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba zmiany (aktualizacji) w danych identyfikacyjnych jedynie nazwy zakładu. Zmiana ta nie wymaga składania wniosku o Aktualizację danych. Edycji pozostałych danych należy dokonywać na dotychczasowych zasadach.