Zmiana numeru kontaktowego Infolinii systemu Krajowej bazy

  •   Data utworzenia: 2023-04-28

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 maja 2023 r. ulegnie zmianie numer kontaktowy infolinii systemu Krajowej bazy, pod którym można uzyskać pomoc w wypełniania raportu do Krajowej bazy. Nowy numer to: 22 569 65 96 - dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 15:00.

Numer, pod którym można uzyskać informacje o sposobie rejestracji oraz statusach formularzy: rejestracyjnego, zmiany głównego użytkownika, aktualizacyjnego, uzyskania dostępu do konta podmiotu i zamknięcia konta podmiotu, pozostaje bez zmian: 22 462 81 88.