Aktualności 2011

Jak wprowadzać dane do bazy… - PORADNIK

  • Data utworzenia: 2011-01-01

W celu ułatwienia podmiotom wywiązania się z nowego obowiązku, jakim jest wprowadzanie raportu do Krajowej bazy, w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami opracowywany jest "Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji"


Poradnik ten w pierwszej połowie stycznia zostanie umieszczony w zakładce Instrukcje/Poradniki

więcej

Ważne dla rolników...

  • Data utworzenia: 2011-01-01

W związku z licznymi pytaniami ze strony rolników co do obowiązków raportowania do Krajowej bazy – w zakładce Wyjaśnienia można będzie znaleźć wyjaśnienie Departamentu Instrumentów Środowiska Ministerstwa Środowiska dotyczące przypadków, w których rolnik zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (po wejściu w życie rozporządzenia). Ponieważ zarówno do ponoszenia opłat jak i raportowania do KOBiZE zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska, te same podmioty, które wnoszą opłaty mają obowiązek przekazywania informacji do Krajowej bazy. Podmiotem korzystającym ze środowiska jest rolnik, będący osobą fizyczną, w przypadku korzystania ze środowiska w zakresie, wymagającym pozwolenia i tylko w takim przypadku obowiązany jest zarówno do ponoszenia opłat, jak i przekazywania informacji do KOBiZE.

więcej