Aktualności 2011

Uzupełnienie poradnika

  • Data utworzenia: 2011-02-04

W zakładce Instrukcje/Poradniki został zamieszczony materiał stanowiący uzupełnienie "Poradnika dotyczącego sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy". Zawarte są w nim informacje w zakresie sposobu wprowadzania danych dotyczących emitorów, produkcji i emisji.

więcej

Korekta wskaźników emisji dla małych kotłów spalania paliw

  • Data utworzenia: 2011-01-26

W związku z pomyłką w zakresie wskaźnika emisji dla CO2 i SO2 przy spalaniu gazu ziemnego w opracowaniu Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z energetycznego spalania paliw dla kotłów do 5 MWt uprzejmie informujemy, że wskaźnik został skorygowany i w dniu 26 stycznia 2011 r. w zakładce Instrukcje/Poradniki zostało zamieszczone poprawione opracowanie. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

więcej

Informacja o poradniku

  • Data utworzenia: 2011-01-25

W zakładce Instrukcje/Poradniki został udostępniony "Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia rocznego raportu do Krajowej bazy".


W związku z licznymi pytaniami oraz odmienną strukturą technologiczną poszczególnych zakładów, odzwierciedlaną niejednorodnie w pozwoleniach na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub w pozwoleniach zintegrowanych, informacje w zakresie wprowadzania danych dotyczących m.in.:


  • emitorów
  • produkcji
  • emisji

zostaną w najbliższym czasie dodatkowo omówione w oddzielnych opracowaniach, które będą stanowić uzupełnienie Poradnika.


Odpowiedzi na pytania sukcesywnie zamieszczane są w zakładce Najczęściej zadawane pytania.

więcej

NOWE ROZPORZĄDZENIE

  • Data utworzenia: 2011-01-05

W dniu 4 stycznia 2011 r. w Dzienniku Ustaw Nr 3, pozycja 4 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. W związku z powyższym, zgodnie z wcześniejszą informacją, w dniu 12 stycznia 2011 r. zostanie udostępniona możliwość wprowadzania raportów do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji


Z chwilą wejścia w życie tego rozporządzenia (7 dni od dnia ogłoszenia) zostanie udostępniona możliwość wprowadzania raportów do Krajowej o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.


Treść rozporządzenia znajduje się w zakładce Prawo.

więcej

NOWE ROZPORZĄDZENIE

  • Data utworzenia: 2011-01-01

W pierwszych dniach stycznia 2011 r. zostanie opublikowane rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.


Z chwilą wejścia w życie tego rozporządzenia (7 dni od dnia ogłoszenia) zostanie udostępniona możliwość wprowadzania raportów do Krajowej o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji.


Treść rozporządzenia z chwilą opublikowania znajdzie się w zakładce Prawo.

więcej

Jak wprowadzać dane do bazy… - PORADNIK

  • Data utworzenia: 2011-01-01

W celu ułatwienia podmiotom wywiązania się z nowego obowiązku, jakim jest wprowadzanie raportu do Krajowej bazy, w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami opracowywany jest "Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia do Krajowej bazy raportu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji"


Poradnik ten w pierwszej połowie stycznia zostanie umieszczony w zakładce Instrukcje/Poradniki

więcej

Ważne dla rolników...

  • Data utworzenia: 2011-01-01

W związku z licznymi pytaniami ze strony rolników co do obowiązków raportowania do Krajowej bazy – w zakładce Wyjaśnienia można będzie znaleźć wyjaśnienie Departamentu Instrumentów Środowiska Ministerstwa Środowiska dotyczące przypadków, w których rolnik zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (po wejściu w życie rozporządzenia). Ponieważ zarówno do ponoszenia opłat jak i raportowania do KOBiZE zobowiązane są podmioty korzystające ze środowiska, te same podmioty, które wnoszą opłaty mają obowiązek przekazywania informacji do Krajowej bazy. Podmiotem korzystającym ze środowiska jest rolnik, będący osobą fizyczną, w przypadku korzystania ze środowiska w zakresie, wymagającym pozwolenia i tylko w takim przypadku obowiązany jest zarówno do ponoszenia opłat, jak i przekazywania informacji do KOBiZE.

więcej